Publicaties

Voor een overzicht van publicaties, zie de bibliografie onder het cv.

Stiefkind van de rede: Essays over de voorwaarden van menselijkheid, Uitgeverij Damon, 2021

English translation of flyer text Stiefkind van de rede / Reason’s Stepchild

Echoes from the Great Divide: On the faltering philosophical dialogue between Africa and the West (pdf op de website van het tijdschrift Comparative Philosophy)

Sources of Meaning in the West (Introduction) (pdf)

Inleiding Thijmgenootschap: over ‘Traditie als sleutel tot het christelijk geloof‘ (pdf)

Traditie als sleutel tot het christelijk geloof (pdf)

Tradition as a key to the Christian faith (gepubliceerd in International Journal of Philosophy and Theology, 2017)

Receptie Zingeving in het Westen (pdf)

In praise of foolish conviviality (gepubliceerd in International Journal of Philosophy and Theology, 2017)

De waarheid in de tang van het asieldebat

Fragment Zingeving in het Westen

Zingeving in het Westen – Samenvatting & Summary (pdf)

Zingeving in het Westen – Boekinformatie Vantilt, 2016 (pdf)

De projectie van traditieloosheid (gepubliceerd in Volkskunde, 2009)